Generali Česká Životní pojištění Recenze Generali Česká Životní pojištění Recenze

Hodnotil/a Redakce 5fin.cz

Vydáno: 23. 9. 2022

Aktualizováno: 29 ledna, 2024

Shrnutí recenze

Životní pojištění Můj život od Generali můžete uzavřít jako rizikové (pouze riziková složka) nebo jako investiční/kapitálové. Můj život vás pojistí na všechna hlavní rizika – smrt, pracovní neschopnost, úraz, invalidita, ale i na velmi vážná onemocnění (v několika variantách). Zajímavostí je pojištění adrenalinových sportů zdarma, a to 2 x ročně na 14 dní. Generali vás odmění za zdravý životní styl – v rámci programu Generali Vitality vám může za odměnu snížit pojistné. Můj život je komplexní životní a rizikové pojištění pro celou rodinu (i pro děti), ve kterém máte bohatý výběr rizik v různých variantách.

Celkové skóre 8/10 se skládá z hodnocení všech 16 parametrů:
 • Rizikové pojištění
 • Úrazové pojištění
 • Pracovní neschopnost
 • Invalidita
 • Smrt
 • Hospitalizace
 • Vážná nemoc
 • Životní pojištění pro děti
 • Investiční pojištění
 • Kapitálové pojištění
 • Pojištění adrenalinových sportů
 • Sjednání online
 • Sjednání na pobočce
 • Počet stran pojistné smlouvy
 • Čekací doba
 • Maximální věk
Hodnocení redakce
hodnoceno 16 parametrů
8/10
Hodnocení uživatelů
hodnoceno 1x Přidat hodnocení
5/5
Celkové skóre 10/10 se skládá z hodnocení 7 parametrů:
 • Rizikové pojištění
 • Úrazové pojištění
 • Pracovní neschopnost
 • Invalidita
 • Smrt
 • Hospitalizace
 • Vážná nemoc
10/10
Celkové skóre 9.5/10 se skládá z hodnocení 4 parametrů:
 • Životní pojištění pro děti
 • Investiční pojištění
 • Kapitálové pojištění
 • Pojištění adrenalinových sportů
9.5/10
Celkové skóre 4.5/10 se skládá z hodnocení 5 parametrů:
 • Sjednání online
 • Sjednání na pobočce
 • Počet stran pojistné smlouvy
 • Čekací doba
 • Maximální věk
4.5/10

Výhody

 • Možnost online kalkulace
 • Komplexní životní a rizikové pojištění
 • Vhodné pro celou rodinu
 • Za zdravý životní styl sleva na pojistném
 • Pojistí zdarma i extrémní sporty a nebezpečné činnosti dětí

Nevýhody

 • Nelze sjednat online

Pojistí zdarma i extrémní sporty a nebezpečné činnosti dětí

Důležité parametry pojištění
Celkové skóre 10/10 se skládá z hodnocení 7 parametrů:
 • Rizikové pojištění
 • Úrazové pojištění
 • Pracovní neschopnost
 • Invalidita
 • Smrt
 • Hospitalizace
 • Vážná nemoc
10/10

Pojišťovna Generali nabízí životní pojištění Můj život s investiční nebo rizikovou složkou. My jsme zvolili druhou variantu, tudíž veškeré zaplacené pojistné půjde na vybraná rizika. Můj život pojišťuje snad na všechna myslitelná rizika a dokonce nabízí i různé možnosti navíc, co jiné pojišťovny nemají – např. pojištění asistované reprodukce. Pojistit se můžete na úraz – denní odškodné i trvalé následky, pracovní neschopnost, invaliditu, smrt, ale i hospitalizaci a závažná onemocnění.

Generali Zivotni Pojisteni

K pojištění si můžete sjednat i zdravotně preventivní program Generali Vitality, ve kterém vás pojišťovna odmění za zdravý životní styl.

Rizikové pojištění
U rizikového pojištění platíte pojistné za vybraná rizika. Žádná část peněz nejde do investiční složky.
Ano
Úrazové pojištění
Podobné, jako riziková pojištění. Pojistka má za úkol řešit především úraz a s ním spojená rizika - trvalé následky, pracovní neschopnost atd.
Ano
Pracovní neschopnost
Pracovní neschopnost - někdy jen na nemoc, jindy pro nemoc i úraz. Pojistí vás na dlouhodobou neschopnost od konkrétního dne (15, 29, 57 atd. )
Ano
Invalidita
Pojištění pro případ invalidity - na 1 - 3. stupeň, může být ve formě jednorázové částky nebo renty
Ano
Smrt
Pojištění smrti - z jakýchkoli příčin, následkem úrazu, z důvodu autonehody
Ano
Hospitalizace
Pojištění dnů, které strávíte v nemocnici.
Ano
Vážná nemoc
Rakovina, infarkt, cévní mozková příhoda, Crohnova choroba, Alzheimerova choroba atd. Každá pojišťovna může mít v tomto riziku zahrnuty jiné nemoci.
Ano

Pojištění pracovní neschopnosti

Pracovní neschopnost Generali pojišťuje pro případ nemoci i úrazu. Vybrat si můžete ze čtyř variant – pojištění od 15., 29. nebo 57. dne pracovní neschopnosti. Čtvrtou variantou je možnost připojistit si i proplacení všech dní pracovní neschopnosti od prvního dne zpětně.

Generali Zivotni Pojisteni Pracovni Neschopnost

Pracovní neschopnost hradí celkem 52 týdnů, ale pokud máte sjednanou invalidní rentu alespoň na 5000 Kč, budou vám pracovní neschopnost plnit až do doby, kdy vám bude přiznána invalidita.

Pojištění invalidity

Invalidita se dá u Generali pojistit na 1., 2. i 3. stupeň, a to buď s pevnou nebo klesající částkou. Sjednat si také můžete měsíční invalidní rentu na konkrétní částku, která vám pak bude vyplácena každý měsíc, kdy budete pobírat invalidní důchod, až do věku 65 let, tedy do doby, kdy přejdete do starobního důchodu.

K invaliditě se dá sjednat také pojištění na ztrátu soběstačnosti, tedy na tzv. 4. stupeň invalidity, kdy budete odkázáni na péči druhé osoby a získáte příspěvek na péči.

Závažná onemocnění

Závažná onemocnění, nebo chcete-li pojištění velmi vážných onemocnění, umožňuje Generali pojistit opět s pevnou nebo klesající částkou. Vybrat si můžete ze dvou variant. Základní varianta zahrnuje těžší formu nemocí, jako je rakovina, infarkt, cévní mozková příhoda, transplantace životně důležitých orgánů, operace srdečních chlopní, slepota, selhání ledvin atd.

Pokud se chcete pojistit i pro případ lehčí formy těchto nemocí, nabízí se varianta rozšířená, která zahrnuje i rakovinu “in situ”, tedy v počínajícím stadiu. V této variantě je zahrnuta i Crohnova choroba, Parkinsonova choroba, Alzheimerova choroba, břišní tyfus, tuberkulóza a další.

Kombinované pojištění

Kombinované pojištění je varianta ideální pro ty, kteří splácí hypotéku nebo vysoké úvěry. V tomto pojištění je zahrnuto krytí nejhorších variant, jako je smrt nebo invalidita a pak krytí výpadku příjmu, z něhož jste až dosud spláceli své půjčky, hypotéku atd. Na výběr je rovnou šest variant kombinovaného pojištění, takže si jej můžete snadno přizpůsobit své životní situaci a možnostem, kolik chcete či jste schopni platit pojistné.

Pojištění smrti

Generali Zivotni Pojisteni Umrti

Pojištění smrti je v podstatě základním rizikem, které životní pojištění kryje. Vybrat si můžete opět z několika variant. Pojištění smrti z jakýchkoliv příčin, následkem úrazu nebo následkem úrazu při dopravní nehodě. Zvolit si můžete pevnou nebo klesající částku a zajímavou možností je i vyplácení renty pozůstalým či obmyšlené osobě, kterou chcete pojištěním zajistit.

Pojistí zdarma i extrémní sporty a nebezpečné činnosti dětí

Další možnosti pojištění
Celkové skóre 9.5/10 se skládá z hodnocení 4 parametrů:
 • Životní pojištění pro děti
 • Investiční pojištění
 • Kapitálové pojištění
 • Pojištění adrenalinových sportů
9.5/10

Generali Zivotni Pojisteni Odmeny

Životní pojištění od Generali můžete uzavřít jak pro dospělé, tak pro děti. Vybrat si přitom můžete ze dvou variant – investičního a kapitálového pojištění. To znamená, že si klient může posílat na pojištění více, než je platba na pokrytí rizik, popř. může udělat jednorázový vklad větší částky. Ta pak bude úročena podle aktuálního sazebníku pojišťovny. Na rozdíl od investiční složky si klient nemůže vybrat, do jakých fondů budou peníze vloženy a tudíž nemůže nijak ovlivnit jejich zhodnocení.

Životní pojištění pro děti
Pojištění lze sjednat pro děti od narození do 18 let samostatně, nebo jako rodinné pojistné.
Ano
Investiční pojištění
Část měsíční pojistné platby jde do investičních fondů, kde jsou vaše peníze zhodnoceny.
Ano
Kapitálové pojištění
Ano
Pojištění adrenalinových sportů
Ano

Generali nás potěšila také možností navýšit si pojistné krytí na vybrané rizikové/adrenalinové sporty, a to 2 x ročně vždy maximálně na čtrnáct dní, aniž by bylo navýšeno pojistné. Je to praktické především, když milujete aktivní dovolenou, kdy jezdíte lyžovat, sjíždět řeku, chodit po horách apod.

Uzavření pojištění
Celkové skóre 4.5/10 se skládá z hodnocení 5 parametrů:
 • Sjednání online
 • Sjednání na pobočce
 • Počet stran pojistné smlouvy
 • Čekací doba
 • Maximální věk
4.5/10

Generali Zivotni Pojisteni Sjednani

Životní pojištění Můj život od Generali můžete uzavřít telefonicky, s finančním poradcem nebo na pobočce. Pojišťovna neumožňuje uzavřít jej online, ale můžete si alespoň vyzkoušet v jejich kalkulačce na webu, kolik by vás pojištění mohlo stát. Co nás vyloženě zarazilo, je počet stran pojistné smlouvy k životnímu pojištění – 100 stránek, to vážně nikdo nechce číst.

Sjednání online
Ne
Sjednání na pobočce
Ano
Počet stran pojistné smlouvy
100
Čekací doba
3 měsíce
Maximální věk
62-96

Co nás naopak zaujalo, je maximální vstupní věk, ve kterém můžete životní pojištění Můj život uzavřít. Pro dospělé klienty je spodní hranice 18 let a horní se pak liší podle určitých rizik. Např. invaliditu lze pojistit do 62 let, pojištění hospitalizace do 70 let, ale úraz a ostatní rizika spojená s úrazem (následky apod.) lze pojistit až do 96 let, což je opravdu velkorysá nabídka. Zaujalo nás také pojištění asistované reprodukce – už jen to, že takové pojištění nabízí! Uzavřít jej můžete do 35 let.

Generali Zivotni Pojisteni Pripojisteni

Stejně jako jiné pojišťovny i Generali má čekací lhůtu, v níž se některá rizika nebudou proplácet. V tomto případě se jedná o 3 měsíce čekání od uzavření pojištění.

Doporučujeme Doporučujeme

Nenašli jste u Generali to, co od životního pojištění čekáte, nebo hledáte takové, které si můžete sjednat sami online? Podívejte se na celé naše srovnání životního pojištění a vyberte si pojišťovnu, která vám sjednání smlouvy online umožní


Přispět svou zkušeností
diskuze
Podělte se o názor a pomozte tak ostatním!