ČSOB Životní pojištění Recenze ČSOB Životní pojištění Recenze

Hodnotil/a Redakce 5fin.cz

Vydáno: 23. 9. 2022

Aktualizováno: 29 ledna, 2024

Shrnutí recenze

ČSOB nabízí výhodné životní pojištění Náš život, které mohou využít dospělí i děti. Pojišťuje i velmi vážné choroby, jako např. rakovina, kterou můžete pojistit IN SITU, tedy i pro případ počátečního stadia. Součástí pojištění je investiční složka, která zajímavě zhodnotí část zaplaceného pojistného. Nechybí ani asistenční služba, která se postará o domácnost i domácího mazlíčka, v případě pojistné události, nebo zajistí odvoz klienta do nemocnice. Výhodou je vysoký vstupní věk klientů do tohoto pojištění – u pojištění smrti je to až 80 let. Nevýhodou je naopak to, že se pojistka nedá uzavřít online. Je potřeba dojít na pobočku, ale můžete se na ni předem online objednat.

Celkové skóre 7.7/10 se skládá z hodnocení všech 16 parametrů:
 • Rizikové pojištění
 • Úrazové pojištění
 • Pracovní neschopnost
 • Invalidita
 • Smrt
 • Hospitalizace
 • Vážná nemoc
 • Životní pojištění pro děti
 • Investiční pojištění
 • Kapitálové pojištění
 • Pojištění adrenalinových sportů
 • Sjednání online
 • Sjednání na pobočce
 • Počet stran pojistné smlouvy
 • Čekací doba
 • Maximální věk
Hodnocení redakce
hodnoceno 16 parametrů
7.7/10
Hodnocení uživatelů
hodnoceno 1x Přidat hodnocení
5/5
Celkové skóre 10/10 se skládá z hodnocení 7 parametrů:
 • Rizikové pojištění
 • Úrazové pojištění
 • Pracovní neschopnost
 • Invalidita
 • Smrt
 • Hospitalizace
 • Vážná nemoc
10/10
Celkové skóre 7.5/10 se skládá z hodnocení 4 parametrů:
 • Životní pojištění pro děti
 • Investiční pojištění
 • Kapitálové pojištění
 • Pojištění adrenalinových sportů
7.5/10
Celkové skóre 5.5/10 se skládá z hodnocení 5 parametrů:
 • Sjednání online
 • Sjednání na pobočce
 • Počet stran pojistné smlouvy
 • Čekací doba
 • Maximální věk
5.5/10

Výhody

 • Rizikové pojištění s investiční složkou
 • Rizika si sestavíte podle sebe
 • Možnost daňového zvýhodnění
 • Maximální vstupní věk u některých rizik až 80 let
 • Lze sjednat i pro děti

Nevýhody

 • Nelze sjednat online přímo na webu pojišťovny

Důležité parametry pojištění
Celkové skóre 10/10 se skládá z hodnocení 7 parametrů:
 • Rizikové pojištění
 • Úrazové pojištění
 • Pracovní neschopnost
 • Invalidita
 • Smrt
 • Hospitalizace
 • Vážná nemoc
10/10

ČSOB nabízí moderní rizikové a životní pojištění, které nazvali Náš život. Je nastaveno tak, že si klient může sám vybírat, jaká rizika chce pojistit a sám si určuje pojistné částky. V průběhu pojištění lze částky kdykoliv upravit, podle aktuální životní situace. Pokud se navýší vaše výdaje a potřebujete, abyste vy i vaše rodina byli pojištěním lépe kryti, můžete pojistné částky navýšit nebo přidat další rizika. Naopak když např. doplatíte úvěr a část povinných měsíčních výdajů vám tak odpadne, můžete pojistnou částku snížit.

Csob Zivotni Pojisteni

Životní pojištění Náš život vás pojistí na pracovní neschopnost z důvodů úrazu i nemoci, na invaliditu a pro případ ztráty soběstačnosti, tedy pro chvíle, kdy byste se o sebe sami již nedokázali postarat a byli jste závislí na péči svých blízkých, pojistí samozřejmě i vaši smrt, a proplatí vám hospitalizaci. V případě vážných nemocí je to trochu složitější. Hrazeny z pojištění jsou, ale mohou se vyskytnout výjimky, kdy vám vyplatí třeba jen 50 % pojištěné částky.

Csob Zivotni Pojisteni Vyhody

Velkou výhodu tohoto pojištění spatřujeme v asistenčních službách, které jsou k němu zdarma. Tato služba zajistí klientovi např. odvod nebo přívoz z nemocnice či k lékaři, doveze léky, nebo se postará o domácnost, děti a domácí mazlíčky v případě pojistné události.

Rizikové pojištění
U rizikového pojištění platíte pojistné za vybraná rizika. Žádná část peněz nejde do investiční složky.
Ano
Úrazové pojištění
Podobné, jako riziková pojištění. Pojistka má za úkol řešit především úraz a s ním spojená rizika - trvalé následky, pracovní neschopnost atd.
Ano
Pracovní neschopnost
Pracovní neschopnost - někdy jen na nemoc, jindy pro nemoc i úraz. Pojistí vás na dlouhodobou neschopnost od konkrétního dne (15, 29, 57 atd. )
Ano
Invalidita
Pojištění pro případ invalidity - na 1 - 3. stupeň, může být ve formě jednorázové částky nebo renty
Ano
Smrt
Pojištění smrti - z jakýchkoli příčin, následkem úrazu, z důvodu autonehody
Ano
Hospitalizace
Pojištění dnů, které strávíte v nemocnici.
Ano
Vážná nemoc
Rakovina, infarkt, cévní mozková příhoda, Crohnova choroba, Alzheimerova choroba atd. Každá pojišťovna může mít v tomto riziku zahrnuty jiné nemoci.
Ano

Před čím pojištění Náš život pojistí/chrání

Do pojistných událostí spadá pojištění vážné choroby, kam patří např. mrtvice, cukrovka 1. typu, rakovina nebo klíšťová encefalitida. Dále pojišťují pracovní neschopnost, a to z důvodu nemoci i léčení úrazu. 

Csob Zivotni Pojisteni Rizika

Pojistit se lze i na všechny stupně invalidity způsobené nemocí, úrazem, duševní poruchou nebo také poruchou chování. Spadá sem i již zmíněné pojištění nesoběstačnosti, kdy se o klienta musí starat osoba blízká, nebo je upoután na lůžko v hospicu apod.

Dále pojišťovna proplácí trvalé následky úrazu s progresí, kde samozřejmě platí – tak jako u jiných pojišťoven – že čím vyšší zasažení těla trvalými následky je, tím vyšší je výplata pojistného. Na to, jak ČSOB pojišťovna počítá zasažení těla, se můžete podívat ve všeobecných obchodních podmínkách, nebo zavolat na klientskou linku pojišťovny.

Samozřejmostí a základem životního pojištění je pojištění smrti následkem nemoci, úrazu či z jiných důvodů. Zde si klient může nastavit výplatu pojistného jednorázovou částkou, kdy pozůstalí získají vše najednou, nebo pak klesající částkou, která se doporučuje v případě, že má klient úvěry nebo hypotéku, jež by po něm museli pozůstalí platit.

Životní pojištění pro děti

Pojištění Náš život si mohou uzavřít dospělí, ale je možnost založit toto pojištění speciálně i pro děti. Vyplatí se to především v případě dlouhodobých nemocí, kdy musí dospělý s dítětem zůstat dlouho doma a přišel by tak o značnou část svého příjmu. Pojistné mu může tuto částku dorovnat. Toto životní pojištění kryje náklady, jež souvisejí s úrazem, nemocí – i vážnou a dlouhodobou nemocí, a  invaliditou.

Csob Zivotni Pojisteni Pro Deti

Připojistit lze i drobné úrazy a nemoci. Díky investiční složce zároveň můžete dětem našetřit slušnou částku do startu jejich dospělého života. Pojištění Náš život můžete pro dítě uzavřít už od jeho narození. 

Balíček NaÚvěr

Csob Zivotni Pojisteni Na Uver

Pojišťovna ČSOB nabízí k životnímu pojištění i různá zvýhodněná pojištění, jako je balíček NaCesty, IN SITU – což je pojištění vážných chorob, které se vztahuje i na rakovinu v počátečním stadiu, a pak balíček NaÚvěr. Ten se vyplatí především klientům, kteří splácí velký úvěr nebo hypotéku. Pojistné pak může pomoci splatit úvěr v případě smrti, ale také v případě trvalé invalidity. 

Investiční složka

K pojištění Náš život, resp. jeho součástí, je i investiční složka, kam se ukládá část peněz z měsíčního pojistného. Vzniká tak jakási finanční rezerva, která může při dlouhodobém trvání pojištění být zajímavě zhodnocena a vytvořit finanční polštář pro klienty třeba na důchod. Pokud platíte investiční pojištění, můžete získat každý rok slevu na daních až 3600 Kč. Další výhodou je, že tyto finance nespadají do dědického řízení, ale rovnou přejdou v případě klientovy smrti na osobu obmyšlenou. Klient si může sám zvolit, zda chce tuto peněžní složku investovat do garantovaných investičních fondů, nebo zvolí tzv. fondy NaMíru.

Další možnosti pojištění
Celkové skóre 7.5/10 se skládá z hodnocení 4 parametrů:
 • Životní pojištění pro děti
 • Investiční pojištění
 • Kapitálové pojištění
 • Pojištění adrenalinových sportů
7.5/10

Životní a rizikové pojištění Náš život od ČSOB je určeno pro celou rodinu. Můžete pojistit sebe, svého partnera/partnerku, ale i děti. Ty mají speciální životní pojištění přizpůsobené jejim potřebám. Zároveň v tomto pojištění najdete investiční složku, kde si můžete vybrat fondy, do kterých chcete investovat. V průběhu pojištění se dá naspořená částka vybrat, nebo si ji můžete nechat na konec pojištění, jako vyšší rezervu třeba na důchod.

Životní pojištění pro děti
Pojištění lze sjednat pro děti od narození do 18 let samostatně, nebo jako rodinné pojistné.
Ano
Investiční pojištění
Část měsíční pojistné platby jde do investičních fondů, kde jsou vaše peníze zhodnoceny.
Ano
Kapitálové pojištění
Ne
Pojištění adrenalinových sportů
Ano (výluky je nezmiňují)

Uzavření pojištění
Celkové skóre 5.5/10 se skládá z hodnocení 5 parametrů:
 • Sjednání online
 • Sjednání na pobočce
 • Počet stran pojistné smlouvy
 • Čekací doba
 • Maximální věk
5.5/10

Životní pojištění Náš život od ČSOB můžete sjednat na pobočce, kam se snadno objednáte na konkrétní datum a čas, abyste dlouho nečekali ve frontě. Nevýhodou je, že se toto pojištění nedá sjednat online a oproti konkurenci si ani nemůžete v online kalkulačce spočítat, jak by vám vycházelo a jaká rizika by vám vyhovovala. vše se řeší až na pobočce.

Csob Zivotni Pojisteni Pojisteni Online

Výhodou však je krátká čekací doba – zatímco některé jiné pojišťovny mají čekají dobu na výplatu pojistného na určitá rizika až 4 měsíce, ČSOB má nastaveny měsíce pouze dva.

Další výhodu vidíme i v maximálním věku, ve kterém se dá pojištění Náš život sjednat. U některých rizik je možné vstoupit do pojištění i v 80 letech. Na tuto problematiku se ještě podíváme blíže.

Sjednání online
Ne
Sjednání na pobočce
Ano
Počet stran pojistné smlouvy
50+
Čekací doba
2 měsíce
Maximální věk
80 - pouze u některých rizik

Maximální vstupní věk

Životní pojištění ČSOB má narozdíl od konkurence poměrně vysoký maximální vstupní věk do pojištění. Není tomu tak u všech rizik, ale u některých se jedná o věk až 80 let. Tolik může být účastníkovi při vstupu do pojištění smrti nebo dožití (investiční složka). Pro smrt následkem úrazu, hospitalizaci, léčení úrazu a trvalé následky může být klientovi nejvýše 75 let. U ostatních rizik je hranice stanovena na 65 let. I to je však více, než některé pojišťovny umožňují.

Doporučujeme Doporučujeme

Chybí vám u životního pojištění od ČSOB nějaká pojištěná rizika, nebo byste raději pojištění sjednali sami a online? Podívejte se na celé naše srovnání životního pojištění a vyberte si to, které vám nejlépe padne.


Přispět svou zkušeností
diskuze
Podělte se o názor a pomozte tak ostatním!