Řídíte motorové vozidlo a zajímá vás, jak jste na tom s body? Bodový systém je rozumné řešení, jak “si došlápnout” na řidiče, kteří nejezdí podle pravidel, ohrožují ostatní řidiče i další osoby. Každému řidiči se body postupně přičítají, podle toho, jaký přestupek nebo trestný čin spáchá. Jak ale zjistit, kolik bodů máme nebo nemáme? A kolik bodů se přičítá v různých situacích?

Co je bodový systém?

Bodový systém je chytrý způsob, jak trestat řidiče, kteří nejezdí podle silničních pravidel a páchají trestné činy a přestupky. Každý trestný čin nebo přestupek má své bodové hodnocení. Neznamená to, že když zaplatíte za přestupek pokutu, nepřičtou se vám trestné body. Některé činy jsou skutečně “bez bodů”, ale většina z nich má bodové ohodnocení. Body se vám postupně přičítají do evidenční karty řidiče. Jakmile dosáhnete plného počtu – dvanácti bodů, je vám odebrán řidičský průkaz. 

Jak funguje bodový systém v roce 2024?

Body se tedy za přestupky a trestné činy přičítají. Nezapisují je policisté, kteří vás při těchto činech chytí a udělí vám pokutu, ale městský úřad, který vede vaši evidenční kartu řidiče. Policisté jim pouze předávají podklady k jejich připsání. 

Stejně, jako se body přičítají, mohou se také odečítat. Existují dva způsoby, jak si body odečítat. Pokud nedojde k pravomocnému uznání přestupku 12 měsíců od vašeho posledního bodového přestupku, při kterém se vám body přičetly, dojde k automatickému odečtení vašich trestných bodů. Takto se vám mohou odečíst rovnou 4 body. 

Druhou variantou je jít odečítání bodů vstříc a absolvovat tzv. Školu smyku. Po jejím absolvování můžete požádat o odečtení 3 bodů. Toto lze provést vždy jednou za kalendářní rok. Podmínkou však je, že nesmíte mít víc než 10 trestných bodů a nesmíte mít načten ve své evidenční kartě řidičů žádný čin za 7 bodů. V takovém případě by vám absolvování Školy smyku nepomohlo. 

Za kolik bodů hrozí odebrání řidičského průkazu?

Bodovy System Nejprisnejsi Sankce

Body se řidičům postupně přičítají, podle toho, jaký trestný čin nebo přestupek spáchal. Každý má přitom jiné bodové hodnocení, což můžete vidět níže v naší tabulce. Jakmile řidič dosáhne 12 bodů, je mu řidičský průkaz odebrána nesmí již nadále řídit, a to po dobu 12 měsíců.

Přehled přestupků za trestné body 2024

 

Přestupek Bloková pokuta Pokuta ve správním řízení Body Zákaz řízení
Řízení vozidla pod vlivem alkoholu nebo návykových látek (nad 0,3 promile) 2500 – 20.000 Kč 7 0,5 – 1 rok
Řízení vozidla ve stavu vylučujícím způsobilost (omamné látky, alkohol) 25.000 – 50.000 Kč 7 1 – 2 roky
Odmítnutí podrobit se vyšetření na alkohol nebo návykové látky 25.000 – 50.000 Kč 7 1-2 roky
Způsobení dopravní nehody, při níž dojde k úmrtí nebo je jinému těžce ublíženo na zdraví 25.000 – 50.000 Kč 7 1 – 2 rokyy
Překročení rychlosti o 50 km/h a více mimo obec (o 40 km/h v obci) 5000 – 10.000 Kč 5 0,5 – 1 rok
Překročení rychlosti o 30 km/h a více mimo obec (o 20 km/h v obci) 2 500Kč 2500 – 5000 Kč 3 1 – 6 měsíců
Překročení rychlosti o 10 km/h a více mimo obec (o 5 km/h v obci) 1 000Kč 1500 – 2500 Kč 2
Vjíždění na železniční přejezd přes zákaz do 2500 Kč (nemotorová vozidla) 2500 – 5000 Kč 7 1 – 6 měsíců
Jízda na červenou a neuposlechnutí příkazu „stůj“ do 2500 Kč 2500 – 7000 Kč 5 1 – 6 měsíců
Držení telefonu při řízení do 1000 Kč 1500 – 2500 Kč 2
Nepoužití bezpečnostního pásu (řidič) do 2000 Kč 1500 – 2500 Kč 3
Nepoužití autosedačky/nepřipoutání dítěte do 2000 Kč 1500 – 2500 Kč 4
Řízení bez řidičského oprávnění 25.000 – 50.000 Kč 4 1 – 2 roky
Řízení se zadrženým řidičským průkazem 5000 – 10.000 Kč 7 0,5 – 1 rok
Řízení bez profesní způsobilosti 5000 – 10.000 Kč 3 0,5 – 1 rok
Řízení technicky nezpůsobilého vozidla (ohrožení ostatních účastníků dopravy) 5000 – 10.000 Kč 5 0,5 – 1 rok
Předjíždění vozidla v případech, kdy je to zakázáno 5000 – 10.000 Kč 7 0,5 – 1 rok
Ohrožení druhého řidiče při předjíždění z jednoho jízdního pruhu do druhého do 2000 Kč 1500 – 2500 Kč 5
Otáčení se, couvání nebo jízda v protisměru na dálnici 5000 – 10.000 Kč 7 0,5 – 1 rok
Nezastavení vozidla při dopravní nehodě (ujetí od nehody, kterou jsem způsobil) 2500 – 5000 Kč 7 1 – 6 měsíců
Nedovolené opuštění místa dopravní nehody 2500 – 5000 Kč 7 1 – 6 měsíců
Nedání přednosti v jízdě do 2500 Kč 2500 – 5000 Kč 4 1 – 6 měsíců
Ohrožení chodce na přechodu do 2500 Kč 2500 – 5000 Kč 5/4 1 – 6 měsíců
Jízda na motocyklu či mopedu bez přilby do 2000 Kč 1500 – 2500 Kč 3
Stání na místě vyhrazeném pro invalidy do 2500 Kč 5000 – 10.000 Kč 2

Za jaké přestupky se body nepřičítají?

Dobrou zprávou je, že ne všechny přestupky jsou bodované. Za některé se vám žádné body nepřičtou, počítejte ale s tím, že případné pokutě se nevyhnete. Body se vám nepřičtou, pokud řídíte motorové vozidlo pod vlivem alkoholu do 0,3 promile. Ovšem může vám být zakázáno řízení až na jeden rok a počítejte s pokutou, která může být pořádně tučná – od 2500 do 20.000 Kč. 

Jizda Bez Pasu

Body se vám nepřičtou ani ve chvíli, kdy překročíte při jízdě rychlost do 10 km/h, popř. do 5 km/h v obci. Body se také nepřičítají za jízdu bez bezpečnostního pásu u přepravované osoby, při řízení s pozastaveným řidičským oprávněním, když si zapomenete doklady, při jízdě se zadrženým osvědčením o registraci vozidla, při řízení vozidla bez registrační značky nebo když bude registrační značka zakrytá, zašpiněná či jinak nečitelná, když nemáte platný lékařský posudek o zdravotní způsobilosti, při nedodržení bezpečné vzdálenosti nebo když neohlásíte policistům dopravní nehodu. Dále se vám body nepřičtou, pokud nesdělíte údaje ostatním účastníkům dopravní nehody, neuposlechnete zákaz či příkaz směru jízdy na pokyn, za špatné parkování, použití antiradaru, za nepoužití blinkrů a za nerozsvícená světla. 

Jak zjistit stav bodů?

Stav bodů řidiče se vyplatí průběžně kontrolovat. Dá se to provést hned několika způsoby. První variantou je využití Portálu občana. Zde je nutné použít datovou schránku nebo eObčanku. Jakmile se do Portálu občana přihlásíte, můžete si zde zdarma stáhnou evidenční výpis. 

Druhou variantou je dojít na pobočku CZECHPOINTu, kde vám výpis zjistí a předají. Můžete se však setkat se správním poplatkem, který se na jednotlivých pobočkách liší. 

Třetí variantou je dojít na úřad obce s rozšířenou působností a tam požádat o výpis řidičů. Tyto obce váš bodový systém přímo spravují. I zde se však za výpis z evidence řidičů platí poplatek. 

Kdy se body vrací?

Jak už jsme zmínili, body se vám nejen přičítají, ale také vrací. Pokud od posledního přestupku, kdy se vám přičetly nějaké body, máte po dobu 12 měsíců jízdy bez přestupků a trestných činů, mohou se vám vrátit zpět až 4 body. 

Druhou variantou je pak využití Školy smyku, za jejíž absolvování se vám vždy v jednom kalendářním roku odečtou 3 body. Pokud tedy absolvujete školu smyku např. v listopadu a necháte si za ni body odečíst, můžete další absolvovat klidně hned v lednu. Nesmíte však mít již 10 bodů a nesmíte mít registrovaný trestný čin či přestupek za 7 bodů. 

Časté otázky k bodovému systému

Co dělat, když dosáhnu 12 bodů? Ne Ne

Ve chvíli, kdy dosáhnete počtu 12 bodů, tzv. vybodování, obecní úřad vás informuje písemně a požádá vás o odevzdání řidičského průkazu, což musíte učinit do 5 pracovních dní. Proti této výzvě se můžete odvolat, podat námitky, nebo se zkusit vyvázat právní cestou. V opačném případě svůj řidičský průkaz odevzdáte a po dobu následujících 12 měsíců nesmíte usednout za volant.

Musím dělat znovu testy v autoškole? Ne Ne

Pokud uplyne 12 měsíců od odevzdání vašeho řidičského průkazu na obecním úřadě, můžete požádat o jeho vrácení. Podmínkou je však absolvování závěrečné zkoušky v autoškole, včetně dopravních psychotestů. Výhodou je, že jakmile získáte svůj řidičský průkaz zpět, smažou se vám všechny trestné body a začínáte znovu od nuly.


Co číst dále:


Přispět svou zkušeností
diskuze
Podělte se o názor a pomozte tak ostatním!